Om Hartvigs Consult

Virksomheden

Hartvigs Consult har til formål at hjæpe virksomheder med administration og regnskab. Vores ide er at selv om virksomheden ikke har en størrelse hvor der kan ansættes en regnskabschef, en controler og en bogholder så har de fleste virksomheder alligevel behov for disse funktioner. Vi hjælper med at løse de opgaver, som virksomheden ikke selv ønsker at håndtere, med vores stab af kvalificerede medarbejdere.

Mere tid

Ved at lade Hartvigs Consult løse de administrative funktioner frigives tid til at gøre det som i er bedst til, nemlig at drive jeres virksomhed. Det kan oftest bedst betale sig at gøre det man er god til og vi er gode til at administrere og lave regnskab og derfor vil vi gerne hjælpe jer med det.